Projecten / Projects

Stichting Daya Shakti kiest initiatieven uit voor (en liefst ook) door gemarginaliseerde vrouwen in Zuid-Azië die steun verdienen. Dit doen we door aandacht te vragen voor deze initiatieven en achterliggende problematiek en door gericht fondsen te werven.

Foundation Daya Shakti choses initiatives for (en preferably also) by marginalised women in South-Asia who deserve support. We offer this support by asking attention for the projects and the problems they aim to solve and by fundraising.