Doelstelling

Het doel van Stichting Daya Shakti is het bieden van steun aan goede initiatieven in Zuid-Azië gericht op gemarginaliseerde vrouwen & meisjes

The aim of Foundation Daya Shakti is offering support to good initiatives in South-Asia for marginalized women and girls.