WAAROM STICHTING DAYA SHAKTI? WHY FOUNDATION DAYA SHAKTI?

“Daya” betekent in veel Zuid-Aziatische talen, vanuit het Sanskriet: mededogen/compassie. “Shakti” betekent: kracht, vrouwelijke kracht.

Stichting Daya Shakti is in 2018 opgericht om gemarginaliseerde vrouwen en meisjes in Zuid-Azië (India, Nepal, Sri Lanka vooral) te ondersteunen. Vrouwen en meisjes in Zuid-Azië hebben over het algemeen een slechte startpositie in hun samenleving, omdát ze vrouw zijn en om die reden als minder waard worden gezien. Vrouwen uit bepaalde bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld als kasteloze/Dalit) of om andere redenen gemarginaliseerd (denk aan: handicaps, weduwes, psychiatrische patiënten, homoseksueel/transseksueel), hebben te maken met dubbele of driedubbele discriminatie en achterstelling. Voor deze vrouwen zet Daya Shakti zich in. We doen dit door het ondersteunen van vrouwenorganisaties en organisaties van gemarginaliseerden in Zuid-Azië zelf.

“Daya” means compassion in many South-Asian languages. “Shakti” means: female power, strength. 

Foundation Daya Shakti is founded in 2018 to support marginalised women and Girls in South-Asia (India, Nepal, Sri Lanka mainly). Women and girls in South-Asia generally have a bad starting position ónly for being female. Women from certain marginalised communities (f.e. Dalits or Adivasi), women who face social exclusion due to disabilities or (psychiatric) illnesses, or due to being homosexual or transsexual, face double or triple discrimination. For these women and for the empowerment of girls in general Foundation Daya Shakti wishes to offer support. We do this through direct cooperation with women-organisations and organisations of marginalised in South Asia.